Skip to main content

Kirjoituksia

Meriruohoniityt – arvokkaat hiilinielut

| Kirjoituksia | No Comments
Meriruohoniittyjen merkitys Meriruohoniittyjä tavataan kaikilla mantereilla Antarktista lukuun ottamatta. Terveillä meriruhoniityillä elää tuhansia kala- ja selkärangatonlajeja, ja ne ovat yksi lajirikkaimmista meriekosysteemeistä. Trooppisissa merissä meriruohoniityt, mangrovemetsät ja koralliriutat muodostavat yhdessä…

Pitäisikö puuta varastoida myös latoihin ja sadekatosten alle?

| Kirjoituksia | No Comments
Kasvavaan metsään on mahdollista varastoida kullekin hehtaarille vain hyvin rajallinen määrä hiiltä.  Suurimmat luonnontilaisista metsistämme mitatut hehtaarikohtaiset puumäärät ovat olleet 700 – 800 runkopuukuution välillä, mikä tarkoittaa noin 150 tai…

Tunkkainen tulevaisuus

| Kirjoituksia | No Comments
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. Hiilidioksidille annetaan rakennusmääräyksissä ohjearvoksi enintään 1200 ppm (miljoonasosaa). Pitoisuutena 1200…

Ilmastonmuutos etenee tauotta, muutokseen varautumisen merkitys kasvaa

| Kirjoituksia | No Comments
Viime vuosi oli maapallolla neljänneksi lämpimin vuosi vuoden 1880 jälkeen. Yhteen laskettuna viimeksi kuluneet viisi vuotta ovat olleet mittaushistorian lämpimimmät ja lämpeneminen tulee jatkumaan myös lähitulevaisuudessa. Kansainvälisiä sitovia päästörajoituksia ei ole…

Ruokametsä?

| Kirjoituksia | No Comments
Säätiö on ryhtynyt valmistelemaan ruokakasvien istuttamista Liedon tontille. Tarkoituksena on muodostaa mahdollisimman vähäisellä hoidolla selviävä kasvusto, joka tuottaa mm. hedelmiä ja pähkinöitä.