Skip to main content

Hankkeemme

Olemme edistäneet mm. seuraavia hankkeita.

Hiilen- ja ravinteidensidonta entisellä pellolla

Säätiö on toteuttanut hiilidioksidin- ja ravinteidensidontahanketta Liedossa vuodesta 2008. Tuolloin aloitimme jokeen viettävän rantapellon metsittämisen (tontin koko 5ha, josta puolet entistä peltoa). Projektin tuloksena ravinnevaluma jokeen ja sitä kautta Saaristomereen on saatu vähenemään ja ravinteikkaalle pellolle vauhdikkaasti kasvaneeseen puuainekseen on sitoutunut hiilidioksidia. Tontille istutettiin, tammea, kuusta ja koivua. Lisäksi alueelle on luontaisesti levinnyt lukuisia muita puulajeja.

 

Ships, sulphur and climate-kirjan julkaisu ja aiheen esilläpito 2010-2011

Meriliikenteen rikkipäästöt vaikuttavat ilmastoon viilentävästi. Kirjan tavoitteena oli kiinnittää huomiota siihen, mitä tapahtuu, kun viilentävien pienhiukkaspäästöjen määrä vähenee uuden säätelyn seurauksena. Samassa yhteydessä selvitettiin ja pidettiin esillä erilaisia ilmaston viilentämiseen tähtääviä geoengineering-tekniikoita. Projektin aikana pidettiin useita esitelmiä aiheesta aina Brysseliä myöten ja koitettiin vaikuttaa päättäjiin.

Vuonna 2021 lähetettiin asiaa käsittelevä kirjelmä kaikille Europarlamentaarikoille.

Vuoden 2023 lämpöennätykset viittaavat siihen, että huoli viilentävien päästöjen pienenemisestä on ollut aiheellinen. Aihetta on syytä pitää esillä jatkossakin ja pitää mielessä merenkulun rooli, mikäli ilmastoa viilentäviin ilmastonmuokkaustoimiin tulevaisuudessa ryhdytään.

 

Merenkulun vaihtoehtoisten energiamuotojen ja energiatehokkuuden selvitystyö 2008-2011

Säätiö toimi ajatushautomona kehitettäessä merenkulun energiatehokkuutta ja vaihtoehtoisia käyttövoimia.

 

Maakaasun käyttöön liittyvien ongelmien esilläpito

Säätiö on koko toimintansa ajan pitänyt esillä maakaasun ja LNG:n käyttöön liittyviä ongelmia, kuten mm. sitä, miten pienetkin kaasuvuodot, joita esiintyy kaasunkäytön kaikissa vaiheissa, lisäävät merkittävästi maakaasun ilmastovaikutuksia. Tähän liittyen säätiö on järjestänyt keskustelutilaisuuksia, kirjoittanut aiheesta ja jakanut päättäjille aiheeseen liittyvää materiaalia.

 

Kirjelmä valtiojohdolle Carrington event-auringonpurkauksen vaaroista 2013

 

Tutkimusalusten käytön kehittämissuunnitelma 2008

 

Valastutkimuksen tukeminen

Säätiö antoi apurahan Norjassa toteutettavaa kaskelottitutkimusta varten vuonna 2017

Avustimme sinivalastutkimukseen tarkoitetun veneen hankinnassa ja kuljetuksessa 2019. Samassa yhteydessä saatiin runsaasti medianäkyvyyttä tutkimukselle.

 

InSic – (International Solar Innovation council) aurinkoenergian hyödyntämishankkeiden tukeminen 2023

Atmosmaren osuus koko rahoituksesta on ollut noin 10%. Rahoituksen turvin on kehitetty ja edistetty useita lupaavia pienimuotoisia aurinkoenergiahankkeita.

 

Hiilensidonta ja öljykasvien kasvattaminen -hanke Namibiassa 2022 alkaen

Hankkeen ensimmäinen vaihe on selvitystä ja tutkimusta, jota tehdään korkeakouluyhteistyönä Namibian yliopiston (University of Namibia – UNAM) kanssa, mm. jakamalla stipendejä valmistumisvaiheessa olevien kemian ja maatalouden sekä kestävän kehityksen opiskelijoiden lopputöille, jotka käsittelevät hankkeen ohjausryhmän valitsemia teemoja.

Vuonna 2023 valmistuneen stipendityönä tehdyn tilaamamme selvityksen tulokset Afrikan öljypalmun esiintymisestä ja viljelymahdollisuuksista Namibiassa ovat olleet rohkaisevia.

Hankkeen toisessa vaiheessa (2024 alkaen) on tarkoitus hankkia projektin käyttöön koetila, jossa voidaan viedä tutkimustuloksia käytäntöön ja toteuttaa hiilensidontaa sekä öljykasvien kasvatusta.

Atmosmaren tilaamat stipendityöt Namibian yliopistossa 2023:

“CHEMICAL AND THERMAL CHARACTERIZATION OF BIOMASS FROM SELECTED NAMIBIAN ENCROACHER BUSHES FOR THE PRODUCTION OF BIOCHAR AND BIO OIL”

“EVALUATING THE EFFECTS OF SOIL AMENDMENTS ON SOIL PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, GROWTH, AND YIELD OF WHEAT (Triticum aestivum L.) IN NORTH-CENTRAL NAMIBIA”

”LITERATURE REVIEW OF ELAESIS GUINEENSIS (AFRICAN OIL PALM)”