Skip to main content

Jotta pallo pysyisi viileänä

Maapallon ilmasto on muuttumassa peruuttamattomasti

Maapallon ilmasto muuttuu nyt poikkeuksellisen nopeasti. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on korkeammalla kuin miljooniin vuosiin ja jatkaa kasvuaan edelleen. Hiilidioksidipitoisuuden nousu johtaa maapallon ilmakehän ja merien lämpenemiseen. Lisäksi ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu happamoittaa merivettä. Mitä pidemmälle ilmastonmuutos etenee, sitä pahemmiksi ongelmat kasvavat.

Sääntöjemme mukaan säätiön tarkoitus on tukea mertensuojelua, ilmastonmuutoksen vastaisia toimenpiteitä ja alalla tapahtuvaa tutkimustyötä.

Atmosmare –säätiö pyrkii siis toiminnallaan hidastamaan ilmastonmuutosta sekä kehittää toimenpiteitä, joilla varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin.

Ilmastonmuutos etenee tauotta,
muutokseen varautumisen merkitys kasvaa

Vuosi 2023 on muodostumassa mittaushistorian lämpimimmäksi ja kuluneen vuoden aikana on kärsitty sään ääri-ilmiöistä eri puolilla maapalloa. Kansainvälisiä sitovia päästörajoituksia ei ole saatu sovittua ja ennuste on huono. Ilmastonmuutoksen hillintätoimien lisäksi muutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen täytyy panostaa voimakkaasti.

Suomessakin sään ääri-ilmiöt tulevat edelleen voimistumaan. Atmosmare on esittänyt lukuisia keinoja hillitä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvua ja hidastaa lämpenemistä. Tällä hetkellä toimimme erityisesti metsien ja maankäyttöön liittyvien kysymysten parissa. Metsien ja joutomaiden kykyä sitoa ilmakehän hiilidioksidia voidaan edistää monin tavoin.

Pyrimme löytämään ratkaisuja yhdistää hiilensidontatarve, metsäbiomassojen energiakäytön lisääminen ja biodiversiteetin suojelu.

Ota yhteyttä

Ilmastonmuutos on aiheuttamassa peruuttamattomia muutoksia, jotka uhkaavat ihmisen ja luonnon hyvinvointia sekä koko maapallon tulevaisuutta.

Ilmastoaiheisia linkkejä