Skip to main content

Jotta pallo pysyisi viileänä

Maapallon ilmasto on muuttumassa peruuttamattomasti

Maapallon ilmasto muuttuu nyt poikkeuksellisen nopeasti. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on korkeammalla kuin miljooniin vuosiin ja jatkaa kasvuaan edelleen. Hiilidioksidipitoisuuden nousu johtaa maapallon ilmakehän ja merien lämpenemiseen. Lisäksi ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu happamoittaa merivettä. Mitä pidemmälle ilmastonmuutos etenee, sitä pahemmiksi ongelmat kasvavat.

Atmosmare –säätiö pyrkii toiminnallaan hidastamaan ilmastonmuutosta sekä kehittää toimenpiteitä, joilla varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin.

Tutustu Facebook-sivuihimme, jossa tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme ja pääset osallistumaan keskusteluun.

Ilmastonmuutos etenee tauotta,
muutokseen varautumisen merkitys kasvaa

Vuosi 2018 oli maapallolla neljänneksi lämpimin vuosi vuoden 1880 jälkeen Nasan ja NOAA:n analyysien mukaan. Yhteen laskettuna viimeksi kuluneet viisi vuotta ovat olleet mittaushistorian lämpimimmät ja lämpeneminen tulee jatkumaan myös lähitulevaisuudessa. Kansainvälisiä sitovia päästörajoituksia ei ole saatu sovittua ja ennuste on huono. Ilmastonmuutoksen hillintätoimien lisäksi muutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen täytyy panostaa voimakkaasti.

Suomessakin sään ääri-ilmiöt tulevat todennäköisesti edelleen voimistumaan. Atmosmare on esittänyt lukuisia keinoja hillitä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvua ja hidastaa lämpenemistä. Tällä hetkellä toimimme erityisesti metsien käyttöön liittyvien kysymysten parissa. Metsiemme kykyä sitoa ilmakehän hiilidioksidia voidaan edistää monin tavoin.

Pyrimme löytämään ratkaisuja yhdistää hiilensidontatarve, metsäbiomassojen energiakäytön lisääminen ja biodiversiteetin suojelu.

Ota yhteyttä

Ilmastonmuutos on aiheuttamassa peruuttamattomia muutoksia, jotka uhkaavat ihmisen ja luonnon hyvinvointia sekä koko maapallon tulevaisuutta.